Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Γενικός Δείκτης
FTSE/XA Large Cap
FTSE/XA GTI
Μικρής-Μεσαίας Κεφαλ.
Ανακοινώσεις Χ.Α
13 Ιαν. 2014: Κατάσταση δικαιωμάτων ψήφου κατόχων warrants Πιστωτικών Ιδρυμάτων υπό την προϋπόθεση πλήρους εξάσκησής τους 13 Ιαν. 2014: Κατάσταση με τις μεταβολές συμμετοχών μετόχων εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 13 Ιαν. 2014: AξΙΑnumbers Δεκεμβρίου 2013
Δελτία Τύπου Προέδρου Χ.Α Δελτία Τύπου ΔΣ/Επιτροπών Χ.Α Ανακοινώσεις Η.Δ.Τ
21 Ιουν. 2013: Αναστολή Διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.»
14 Ιαν. 2014: Δελτίο Τύπου 14 Ιαν. 2014: Εταιρικές Πράξεις
Δελτία Τύπου Εταιριών
14 Ιαν. 2014: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ: Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής[...] 14 Ιαν. 2014: INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση[...] 14 Ιαν. 2014: F.G. EUROPE Α.Ε.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ[...]