Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
SmartAccess Card - "Your Smart Access to Exchange Services"
Σύστημα "ΕΡΜΗΣ"
Στα πλαίσια των στόχων και ενεργειών του ΧΑ για τη τυποποίηση και αναβάθμιση της επικοινωνίας με τις Εισηγμένες Εταιρίες, υλοποιήθηκε το σύστημα

«ΕΡΜΗΣ» / "H.E.R.ME.S." ("Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services")

ένα σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του ΧΑ με τις εισηγμένες εταιρίες μέσω του διαδικτύου (Internet).
Στόχος του συστήματος «ΕΡΜΗΣ» είναι η ταχύτερη απόκριση του ΧΑ στις ανάγκες των εισηγμένων εταιριών, με την ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και την παροχή ταχείας, αξιόπιστης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης προς το επενδυτικό κοινό.

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε.

Αποφάσεις Δ.Σ Χ.Α - Έντυπα
Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών "ΕΡΜΗΣ"
Συχνές Ερωτήσεις/Απαντήσεις
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης
Εγχειρίδια Χρήσης Υπηρεσιών "HERMES II"

Φόρμα αναφοράς προβλήματος στην χρήση του Συστήματος «ΕΡΜΗΣ».