Ημερομηνία Ώρα Έκδοση Αρχείο
29 Μαρ 2011 15:00 V4.0 Αίτηση Προαγοράς Μηνυμάτων SMS για την υπηρεσία AξΙΑsms
27 Ιαν 2011 17:30 V1.4 Διαχείριση Συνδρομών AξΙΑsms
12 Οκτ 2010 14:00 V1.04 Γραμμογράφηση Αρχείων
13 Σεπ 2010 12:00 V1.0 Υποδείγματα μηνυμάτων ΑξIAsms
24 Ιουν 2010 14:00 V0.4 Ενημέρωση ΑξIAsms
24 Ιουν 2010 14:00 V3.3 Παρουσίαση ΑξIAsms στα Μέλη
24 Ιουν 2010 14:00 V1 Yπόδειγμα αίτησης εγγραφής στην υπηρεσία AξΙΑsms μεταξύ του χειριστή και του επενδυτή