Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Δελτία Τύπου Χ.Α. Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.
Ειδησεογραφία 14/01/2014 | Ειδησεογραφία Eταιρίας | Αναζήτηση | Ειδησεογραφία Ανά Μήνα
14/01/2014
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

Κορωπί, 14/01/2014

INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. (Σύμβολο X.A.: ΛΥΚ)

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

 

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετική γνωστοποίηση προς την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει, κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης που έλαβε στις 13.01.2014 από τον κ. Νικόλαο Λύκο και την ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία «LYKOS AG» (στο εξής ο «Προτείνων» και από κοινού με τον κ. Νικόλαο Λύκο οι «Γνωστοποιούντες»), ότι κατόπιν αγοράς συνολικά 10.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» από τον Προτείνοντα στις 13.01.2014, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας  που κατέχουν άμεσα και έμμεσα οι Γνωστοποιούντες ανέρχεται σε 12.588.993 μετοχές της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 61,176% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Λύκος κατέχει άμεσα 11.069.300 και έμμεσα μέσω του Προτείνοντα 1.519.693 μετοχές της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 53,791%  και 7,385% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντίστοιχα.