Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Δελτία Τύπου Χ.Α. Δελτία Τύπου Εταιριών Χ.Α.
Ειδησεογραφία 14/01/2014 | Ειδησεογραφία Eταιρίας | Αναζήτηση | Ειδησεογραφία Ανά Μήνα
14/01/2014
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

 Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της ΕΓΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί ότι, οι επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2014, είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης : http://www.dei.com.gr//Documents2/Γενικές%20Συνελεύσεις%202014/ΕΓΣ31012014/Επεξηγήσεις%20θεμάτων%20ΕΓΣ_310114%20.pdf

 

 

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014