Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Ανακοινώσεις | ΠΔ51/92 | Γενικές Συνελεύσεις | Μερίσματα | Επιτηρήσεις/Αναστολές/Διαγραφές Εταιριών
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E.
Σήμερα, 14/1/2014, σύμφωνα με την αριθ. 81/6.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 186.223 (ΚΟ) μετοχές, της εταιρίας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE» (GRS296273006). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δέκα τοις εκατό (-10%).
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Σήμερα, 14/1/2014, σύμφωνα με την αριθ. 80/6.12.2013 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 2.999.792 (ΚΟ) μετοχές, της εταιρίας «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS067003004). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δέκα τοις εκατό (-10%).
EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
Από 14/1/2014, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 61.000.000 δικαιώματα (ΕΥΠΡΟΔ) της εταιρίας «EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 14/1/2014 έως και 22/1/2014, με κωδικό ISIN GRX491003026, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος € 1,85. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 14/1/2014 έως και 28/1/2014.
Πίσω