Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Εταιρικές Πράξεις | Ανακοινώσεις | ΠΔ51/92 | Γενικές Συνελεύσεις | Μερίσματα | Επιτηρήσεις/Αναστολές/Διαγραφές Εταιριών
Δεν υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις για σήμερα.
Πίσω