Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Ημερήσιο Δελτίο Τιμών
Ανακοινώσεις | ΠΔ51/92 | Γενικές Συνελεύσεις | Μερίσματα | Επιτηρήσεις / Αναστολές / Διαγραφές Εταιριών
ΕΠΙΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
10/01/2013 - ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
‘Aρση αναστολής &Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 10/1/2013 και κατόπιν της άρσης της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης, οι μετοχές της εταιρίας ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (GRS290063007) θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστήριου Αθηνών.
24/09/2012 - ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012, καθόσον οι εταιρίες προέβησαν στη σύνταξη και δημοσίευση της οικονομικής έκθεσής τους περιόδου 1.1.-30.06.2012 και πλέον εκλείπει ο λόγος θέσης των μετοχών τους σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης.
Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε. θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά και της εταιρίας ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. στην κατηγορία Επιτήρησης.

05/09/2012 - ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Οι μετοχές της εταιρίας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.
31/07/2012 - LAVIPHARM Α.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 31/7/2012, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας LAVIPHARM Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
27/06/2012 - ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ
Από 27/6/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.» μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΕΛΜΑΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - EUROMEDICA ΑΝ. ΕΤ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - SPIDER ΜΕΤΑΛ/ΧΑΝΙΑ Ν.ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
10/04/2012 - AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 10/4/2012, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 5/4/2012 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
29/12/2011 - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.
Από 29/12/2011, και κατόπιν της άρσης της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε., το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την μεταφορά τους στην Κατηγορία Επιτήρησης, κατ' εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.4 (παρ. δ) του Κανονισμού του ΧΑ.
29/12/2011 - Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E.
Από 29/12/2011, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι (KA) & (ΠΑ) μετοχές της εταιρίας Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. (GRS110111002 & GRS110116001) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
25/11/2011 - FORTHNET Α.Ε.
Από 25/11/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24/11/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας FORTHNET Α.Ε. (GRS406313007) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
25/11/2011 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Από 25/11/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 24/11/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. (GRS219003001) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρηση.
06/09/2011 - ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ
Από 6/9/2011 κατ' εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
08/04/2011 - YALCO - Σ.Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - OLYMPIC CATERING Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - SATO Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ALPHA ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
08/04/2011 - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Από 8/4/2011, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 7/4/2011 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των εισηγμένων εταιριών που εμφανίζονται στο συνημμένο πίνακα μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
06/05/2010 - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
Από 6/5/2010, κατόπιν απόφασης του Χ.Α. της 4/5/2010, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. και οι 141.992.473 (ΚΟ) μετοχές της μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης. Η τιμή έναρξης επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών ορίστηκε από το σύμβουλο σε ευρώ 0,30 εκάστη. Το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής των μετοχών θα είναι ελεύθερο για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης.
12/04/2010 - ΑΤΤΙ-ΚΑΤ Α.Τ.Ε.
Από 12/4/2010, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 9/4/2010 και κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των παραπάνων εταιριών μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
12/04/2010 - ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε.
Από 12/4/2010, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 9/4/2010 και κατ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές των παραπάνων εταιριών μεταφέρονται στην «Κατηγορία Επιτήρησης».
21/12/2009 - ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ
Από 21/12/2009, κατόπιν απόφασης του Χ.Α., και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
03/07/2009 - HELLAS ONLINE Α.Ε.
Από 3/7/2009, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 2/7/2009, οι μετοχές της εταιρίας HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
21/04/2009 - COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.
Από 21/04/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΒΕΕ και σύμφωνα με την από 03/04/2009 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., οι μετοχές της εν λόγω εταιρίας μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
06/04/2009 - Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 06/04/2009, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 03/04/2009 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εισηγμένης εταιρίας Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μεταφέρονται στην "Κατηγορία Επιτήρησης".
21/10/2008 - ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ A.B.E.E.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 21/10/2008, και κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.»μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
20/10/2008 - ALTEC Α.Β.Ε.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 20/10/2008, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 3.1.2.5 του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ALTEC ΑΒΕΕ μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
27/06/2008 - ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
Αλλαγή κατηγορίας διαπραγμάτευσης - Από 27/6/2008 κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 26/6/2008 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε. μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.
04/04/2006 - ΕΛΒΙΕΜΕΚ Α.Ε.
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 3/4/2006 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α.
04/04/2006 - ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. της 3/4/2006 και κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α.
ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ
03/12/2012 - ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Από 3/12/2012, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στο Χ.Α.
01/10/2012 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ
Από 1/10/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε. στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.» στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χ.Α.
31/08/2012 - ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χ.Α.
31/08/2012 - AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Από 31/8/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «AVENIR LEISURE & ENTERTAINMENT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στο Χ.Α.
30/07/2012 - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Από 30/7/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στο Χ.Α.
03/04/2012 - FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Από 3/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ALAPIS A.B.E.E.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALAPIS A.B.E.E. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ - ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΙΜΠΕΡΙΟ Α.Ε.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ Α.Μ.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
02/04/2012 - ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
Από 2/4/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ-ΥΠΟΔΗΣΗΣ στο Χ.Α.
30/03/2012 - Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Από 30/3/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
30/03/2012 - RIDENCO Α.Ε.
Από 30/3/2012, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΡΙΝΤΕΝΚΟ Α.Ε.» στο Χ.Α.
06/12/2011 - ΕΙΚΟΝΑ ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε.
Από 6/12/2011, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν της από 5/12/2011 ανακοίνωσης της εταιρίας ΕΙΚΟΝΑ - ΗΧΟΣ Α.Ε.Ε., αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της τελευταίας στο ΧΑ.
30/11/2011 - T BANK Α.Τ.Ε.
Από 30/11/2011, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της τράπεζας Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ στο ΧΑ.
10/10/2011 - PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Από 10/10/2011, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο Χ.Α.
20/05/2011 - ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E.
Από 20/5/2011, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. στο Χ.Α.
01/03/2011 - ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε.
Από 1/3/2011, το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΤΕΞΑΠΡΕΤ Α.Ε. στο Χ.Α.
31/01/2011 - ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.
Από 31/1/2011, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. στο Χ.Α.
01/12/2010 - ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε.
Από 1/12/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
01/06/2010 - ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Από 1/6/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε. στο Χ.Α.
01/04/2010 - ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.
Από 1/4/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχών της εταιρίας «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.» στο Χ.Α.
01/04/2010 - ΑΛΜΑ - ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.
Από 1/4/2010, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Α.Δ.Ε.Κ.Ε.» στο Χ.Α.
25/02/2010 - ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Από 25/02/2010, το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.".
01/12/2009 - ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Από 1/12/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ?ΜΑΞΙΜ - ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.?.
15/07/2009 - MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.
Από 15/07/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας MICROLAND COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε..
29/04/2009 - ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Από 29/4/2009, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ?ALTIUS ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ A.E.E.X.?, κατόπιν σχετικού αιτήματος και της από 28/4/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
01/04/2009 - ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Από 01/04/2009, μετά από αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΣΑΟΣ Α.Ν.Ε. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, για λόγους προστασίας του επενδυτικού κοινού και της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
01/12/2008 - ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ
Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης μετοχών - Από 1/12/2008, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ Α.Ε..
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Από 30/11/2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 631/28.11.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ELBISCO A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS172111007), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΛΑΝ _ ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. - ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. - ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε. - ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε. - BETANET Α.Β.Ε.Ε. - ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε. - ΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. - Από 7/3/2013, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 21/2/2013, οι μετοχές των εταιριών «ΛΑΝ ? ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (GRS292003001), «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» (GRS019023001), «ΔΙΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.» (GRS226213007), «ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.» (GRS211213004), «BETANET Α.Β.Ε.Ε.» (GRS425003001), «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.Ε.» (GRS415503002) και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» (GRS389293002), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. - Από 30/11/2012, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/11/2012, οι μετοχές των εταιριών «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.» (GRS044063006) & «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS043003011), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε. - Από 30/11/2012, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 1/11/2012, οι μετοχές των εταιριών «ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε.» (GRS044063006) & «ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS043003011), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - Από 10/9/2012, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 624/28.8.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (GRS325003002), διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 13/8/2012, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. (GRS454003013), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ’ αριθμ. Κ2-5555/7-8-2012 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
INTERINVEST - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 11/7/2012, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «INTERINVEST ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS030003024), σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και την υπ’ αριθμ. Κ2-4780/10-7-2012 σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Emporiki Bank - Από 31/10/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 601/26.10.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της Τράπεζας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
VIVERE Α.Ε. - Από 20/9/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 596/15.9.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. - Από 20/9/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 596/15.9.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) και (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας ΑΛΥΣΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 31/5/2011, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Τράπεζα ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-1970/30-5-2011 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΒΑΡΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. - Από 2/5/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 584/27.4.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΒΑΡΔΑΣ ΑΕΒΕΕ που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. - Από 1/4/2011, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Τράπεζα MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω Τραπεζών και την υπ’ αριθμ. Κ2-2997/30-3-2011 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
HITECH SNT Α.Ε. - Από 16/3/2011, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 579/11.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Από 24/1/2011, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 572/23.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της από 25ης Οκτωβρίου 2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι μετοχές της εταιρίας VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΓΕΝΕΡ Α.Ε. - Από 20/5/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 509/15.5.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΓΕΝΕΡ Α.Ε.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
FOLLI - FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. - Από 31/12/2010, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας FOLLI ? FOLLIE Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11761/30-12-2010 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Από 31/12/2010, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ELMEC SPORT Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφησή της από την εταιρία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11762/30-12-2010 σχετική απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
INFORMER Α.Ε. - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 2/12/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 570/29.11.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας INFORMER Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Από 12/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 565/7.10.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 1/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 564/29.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - Διαγραφή από το Χ.Α. - Από 1/10/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 564/29.9.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 20/8/2010, κατόπιν της υπ’ αριθ. Κ2 ? 6336/20.7.2010 σχετικής ανακοίνωσης του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, οι μετοχές της εταιρίας «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - Από 30/3/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 545/24.03.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
RAINBOW A.E. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - Από 03/02/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 538/28.1.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας RAINBOW A.E. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
IMAKO MEDIA S.A. - Από 04/01/2010, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 535/28.12.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ Α.Ε. Μ.Μ.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΤΜΑ (Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ) - Από 01/10/2009, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 524/28.9.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας ΕΤΜΑ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΜΕΤΑΞΗΣ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ - Από 27/8/2009, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/520/24.8.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας MULTIRAMA Α.Ε.Β.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝ. & ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΥΛΙΚΟΥ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ - Από 23/06/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/18.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε. - Από 23/06/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/18.6.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΡΓΑΣ Α.Τ.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ - Από 18/3/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/503/13.3.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι (ΚΟ) & (ΠΟ) μετοχές της εταιρίας Χ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - Από 24/12/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία «ΓΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-15458/23-12-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε. - Από 13/2/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 500/11.2.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ Α.Ε.", που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - Από 27/1/2009, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/498/23.1.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
EVEREST Α.Ε. - Από 2/12/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/492/27.11.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. - Διαγραφή - Από 6/11/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας GLOBAL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΔΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-11569/5-11-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε. - Από 4/11/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 490/31.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E.», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
KEGO Α.Ε. - Από 3/11/2008, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας KEGO Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθμ. Κ2-13479/31-10-2008 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - Από 27/10/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/489/23.10.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε. - Από 17/9/2008, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 484/16.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε., που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 28/5/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 472/23.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. - Από 20/5/2008 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 471/16.5.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
"Η ΕΘΝΙΚΗ" (ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ) - Από 11/2/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 462/7.2.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «"Η ΕΘΝΙΚΗ" (Α.Ε. ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ)», που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΕΛΑΪΣ - UNILEVER Α.Ε. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 14/1/2008, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 460/10.1.2008 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΕΛΑΪΣ - UNILEVER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. - Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει ότι από 27/12/2007 παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας "REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με εξαγορά της από την εταιρία "DIONYSOS LEISURE ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε." σύμφωνα με τις από 27.4.2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ? αριθ. Κ2-18465/24.12.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΤΕΧ Α.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "Γ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ TEXTILES ΒΑΜΒΑΚΙ ΝΗΜΑ ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Β.Ε.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.Β.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 456/15.11.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. οι μετοχές της εταιρίας "ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 01/10/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13427/28.09.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 01/10/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13428/28-09-2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. - Από 2/1/2006, οι μετοχές της εταιρίας ?INTRAMET A.E.? παύουν να διαπραγματεύονται και διαγράφονται από το Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία ?ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-15833/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.Ε.Χ. - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ?PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16697/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την «PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ», σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16696/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ARROW Α.Ε. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 02/01/2006, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ?ARROW ΑΕΕΧ.? στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ?PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ?, σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-16695/30.12.2005 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕΒΕ - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 13/08/2007, σύμφωνα με την 5/439/09.08.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 25/5/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΛΑΜΔΑ ΝΤΙΤΕΡΤΖΕΝΤ Α.Β.Ε.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία VETERIN Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-7290/24.05.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ΕΒΙΚ Α.Ε. - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 25/05/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας ΕΒΙΚ Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρία VETERIN Α.B.E.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την αριθ. Κ2-7291/24.05.2007 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ALPHA LEASING S.A. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 21/05/2007, σύμφωνα με την 428/17.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ALPHA LEASING A.E. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
FANCO AE - Διαγραφή μετοχής από το ΟΑΣΗΣ - Από 2/1/2007, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας FANCO Α.Ε. στο Χ.Α., λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση από την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., σύμφωνα με τις αποφάσεις των πρόσφατων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των ανωτέρω εταιριών και την υπ’ αριθ. Κ2-13910/29.12.2006 σχετική απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
ELEPHANT Α.Ε. - Σύμφωνα με την 427/9.5.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. - Από 11/05/2007, σύμφωνα με την 427/09.05.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 419/14.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΡΑΔΙΟ Α.ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ Ε.Ε.Α.Ε. - Σύμφωνα με την 419/14.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 6/3/2007, σύμφωνα με την 417/2.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. - Διαγραφή μετοχών από το ΟΑΣΗΣ - Από 6/3/2007, σύμφωνα με την 417/2.3.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM ΑΕ - Από 27/11/2006, σύμφωνα με την 404/22.11.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ SEX FORM Α.Ε." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΙΝΤΕΡΣΑΤ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ALFA ALFA ENERGY Α.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
SEAFARM ΙΟΝΙΑΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
KAZINO ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΛΤΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Σύμφωνα με την 400/5.10.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS A.E. - Από 15/06/2006, σύμφωνα με την 385/1.6.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας "IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS A.E." που τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
NIMATEMPORIKI S.A. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
STABILTON ΚΑΤ. ΒΙΟΜ. ΕΜΠ. ΤΟΥΡ. ΣΥΜ. & ΚΛ. Α.Ε. - Σύμφωνα με την 382/18/05/2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΞΙΦΙΑΣ Α.Ε. - ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΡΓΑ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (Α. - ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ. ΕΤ.) - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
GLOBE A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
COSMOS AΝΩΝ. ΒΙΟΜΗ/ΚΗ, ΕΜΠ/ΚΗ, ΚΛΩΣΤ. & ΜΕΤ/ΚΗ ΕΤ. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
DOMUS A.E.E.X. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΕΜΦΑΣΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
INTERSONIC S.A. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Ο.ΔΑΡΙΓΚ & Σ.Ι.Α. Α.Β.Ν.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΦΟΙ Μ.ΤΡΑΥΛΟΥ Α.Ε.Τ.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
DATAMEDIA Α.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
CONNECTION Α.Ε.Β.Ε.Ε. - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Δ.Α.Ν.Ε. SEA LINE - Σύμφωνα με την 371/2.2.2006 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΔΟΠΟΙΕΙΟΥ & ΚΑΛΥΚΟΠΟΙΕΙΟΥ - Διαγραφή εταιρίας
Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Κατ΄εφαρμογή της από 21/4/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτό το αίτημα της εταιρείας Π. ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ ΑΕΒΕ, για διαγραφή των μετοχών της, παύει από σήμερα 22/4/2005 η διαπραγμάτευση των μετοχών αυτών στην Παράλληλη Αγορά του ΧΑ. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονταν στην αγορά Β (Χαμηλή Ρευστότητα) από 22/11/2004.
NEW MILLENIUM INVESTMENTS Α.Ε.Ε.Χ. - Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ημερομηνία 21/4/2005, με την οποία εγκρίθηκε η μετατροπή της εταιρίας επενδύσεων NEW MILLENIUM AEEX σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σπύρος Καπράλος, αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας από τις 22.4.2005.
Π.&Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ - Από 22/2/2005, οι μετοχές της εταιρίας Π. & Κ. ΑΝΩΝΥΜH ΕΤ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ παύουν να διαπραγματεύονται και διαγράφονται από το Χ.Α., κατόπιν της απόφασης της Γεν. Συνέλευσης των μετόχων της 14/2/2005 για οριστική λύση της εταιρίας και της αριθ. Κ2-2006/21.2.2005 σχετικής ανακοίνωσης του Υπ. Ανάπτυξης περί διαγραφής της από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών.
VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. - Από 16/7/2004, σύμφωνα με την από 15/7/2004 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών.
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι στη συνεδρίασή του της 06/05/2004 αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρίας ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Σ. από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/1985.
256/14.11.2002 Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 30.12.2002 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίασή του 256/14.11.2002 αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών των κάτωθι εταιριών, των οποίων οι μετοχές βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του π.δ. 350/1985:
1. Διεθνής Βιομηχανία Ενδυμάτων ΑΕ.
2. Αφοί Μαγρίζου ΑΕ.
3. Econ Βιομηχανίες ΑΕ.
ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. - Mε την αριθμ. 4/258/5.12.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαγράφηκαν από 6.12.2002 από το Χρηματιστήριο Αθηνών, οι κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13.3.2002: - Mε την αριθμ. 240/12.03.2002 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διαγράφηκαν την 13.03.2002 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΕ, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 & 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 350/1985.
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ 23.11.2001 - Με την υπ' αριθμό 6/231/23.11.2001 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαγράφηκαν από 23.11.2001 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας 'ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ'
99/18.2.1997 Aπόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - 27.03.1997
Με την υπ΄ αριθμό 99/18.2.1997 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 226/26.3.97, Τεύχος Β') διαγράφηκαν από 27.03.1997 από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, οι παρακάτω εταιρίες, η διαπραγμάτευση των μετοχών των οποίων είχε ανασταλεί επί μακρό χρονικό διάστημα.
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ Α.Ε. - για τους εξής λόγους:α) έχουν παρέλθει δύο χρόνια από την αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών, β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Π.Δ. 350/85, υπό τις συνθήκες που έχουν μέχρι τώρα διαμορφωθεί, η κανονική αγορά της μετοχής δεν δύναται να διατηρηθεί, γ) η εταιρία δεν τηρεί καθ? υποτροπήν τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 5 περπ. 2(α) του άρθρου 2 του Α.Ν. 148/1967.
Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - διακοπή εργασιών
ΒΙΑΜΥΛ Α.Ε. - μακρά αναστολή διαπραγμάτευσης
Αφοί ΔΙΑΜΑΝΤΗ Α.Ε. - διακοπή εργασιών
ΝΕΑ Α.Ε. ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - εταιρία υπό εκκαθάριση
ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ Α.Ε. - εταιρία υπό εκκαθάριση
Α.Ε. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ - εταιρία υπό εκκαθάριση