Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Εισηγμένη Εταιρία Προφίλ Εταιρειών
Εισηγμένες Εταιρίες (Αλφαβητική Λίστα)
ΕΤΕΜ Α.Ε.
Γενικά Στοιχεία | Ειδησεογραφία | Ημερολόγιο Γεγονότων | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών | Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ | Ετήσια Δελτία | Μερίσματα | Ταμειακές Ροές (ΕΛΠ) | Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία (ΕΛΠ) | Εικόνα Μετοχής | Κλεισίματα 30 Ημερών
Γενικά Στοιχεία
Στοιχεία Αγοράς
Κατηγορία: ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Υπερκλάδος - Κλάδος: Πρώτες Ύλες - Αλουμίνιο
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ: ΕΤΕΜ
[ Τιμές Κλεισίματος Τελευταίων 30 συνεδριάσεων ]
Συμμετοχή σε Δείκτες: ΔΜΚ, FTSEA, ΔΠΥ
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Κοινού: Καρτσομιχελάκης Εμμανουήλ
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Βασίλειος Βασιλείου
Αναλυτικές Πληροφορίες: αρχείο (μορφή pdf) (Τελευταία ενημέρωση 02/06/2006)
Στοιχεία Εισηγμένης
Δραστηριότητα: Παραγωγή και κατεργασία αλουμινίου, συμμετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις του εξωτερικού και εσωτερικού.
Έτος Ίδρυσης: 1976
Ημ/νία Εισαγωγής: 09/06/1994
Διοικητικό Συμβούλιο : ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΔΡΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΚΑΡΤΣΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), PURNELL THOMAS (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό: Εταιρία - 111
Όμιλος - 550
Διεύθυνση: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1
Ταχ Κωδ:19018
ΜΑΓΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: (210)-5558402
Telefax: (210)-4898500
Web: HTTP://www.etem.gr
Email: ampafa@etem.vionet.gr
Ενημερωτικά Δελτία: