Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Εισηγμένη Εταιρία Προφίλ Εταιρειών
Εισηγμένες Εταιρίες (Αλφαβητική Λίστα)
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.
Γενικά Στοιχεία | Ειδησεογραφία | Ημερολόγιο Γεγονότων | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών | Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ | Ετήσια Δελτία | Μερίσματα | Ταμειακές Ροές (ΕΛΠ) | Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία (ΕΛΠ) | Εικόνα Μετοχής | Κλεισίματα 30 Ημερών
Γενικά Στοιχεία
Συγχώνευση / Διαγραφή 27/12/2013

Κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της εταιρίας ίσχυαν τα ακόλουθα:
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ:
[ Τιμές Κλεισίματος Τελευταίων 30 συνεδριάσεων ]
Συμμετοχή σε Δείκτες:
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Κοινού:
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Αλέξανδρος Χρηστάκης
Στοιχεία Εισηγμένης
Δραστηριότητα: Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε τρεις τομείς: α) Εκδοτικός (Το Βήμα, Τα Νέα, Οικονομικός Ταχυδρόμος, κλπ.), β) Βιομηχανικός-Εκτυπωτικός, γ) Τουριστικός (Travel Plan).
Έτος Ίδρυσης: 1970
Ημ/νία Εισαγωγής: 06/11/1998
Διοικητικό Συμβούλιο : ΨΥΧΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΨΥΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ Ε ΣΤΑΘΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΚΟΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΝΕΖΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΠΙΜΠΛΗΣ Ε ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ), ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ-ΨΥΧΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό: Εταιρία - 477
Όμιλος - 875
Διεύθυνση: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 80
Ταχ Κωδ:11528
ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: (211)-3657000 , (211)-3659482
Telefax: (211)-3659481 , (211)-3656401
Web: http://www.dol.gr
Email: dolase@dolnet.gr
Ενημερωτικά Δελτία: Ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων με μετρητά σύμφωνα με την από 30.11.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 3.12.2012 απόφαση του Δ.Σ. και την εισαγωγή των νέων μετοχών στην κατηγορία Επιτήρησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Πληροφοριακό Δελτίο υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προς τους Μετόχους της εταιρίας για την αγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά ψήφου της ΔΟΛ Α.Ε. με τιμή αγοράς 1,392 ευρώ τοις μετρητοίς, ανά μετοχή.

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.