Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Εισηγμένες Εταιρίες Οικονομικές Καταστάσεις - Στοιχεία & Πληροφορίες

28/02/2013
Οικονομικές Καταστάσεις - Λογιστικές Καταστάσεις
Οικονομικές Καταστάσεις - Στοιχεία & Πληροφορίες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2013 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2012 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2011 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2010 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2009 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2008 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2007 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2006 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

Λογιστικές Καταστάσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2005 ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2004

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2003

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2002

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ OIKONOMIKO ΕΤΟΣ 2001

Ετήσιοι Ισολoγισμοί
1998-2003 (Συνοπτική Μορφή Λογαριασμών) σε μορφή xls