Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
 
10/11/2013
ΕκπαίδευσηΑνακοίνωση Υπηρεσίας Εκπαίδευσης για τη δημιουργία Μητρώου Εισηγητών της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάρτιση Μητρώου Εισηγητών της Υπηρεσίας Εκπαίδευσης της ΕΧΑΕ

Σεμινάρια Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια περιόδου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013

Αποτελέσματα εξετάσεων επαγγελματικής πιστοποίησης Χ.Α. / Ε.Τ.Ε.Κ. 16/11/2013

Εξεταστέα ύλη Πιστοποίησης Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ)

Εξεταστέα ύλη Πιστοποίησης Διαπραγματευτή Αξιών (ΠΔΑ)

Εξεταστέα ύλη Πιστοποίησης Διαπραγματευτή Παραγώγων (ΠΔΠ)

Εξεταστέα ύλη Πιστοποίησης Εκκαθαριστή Παραγώγων (ΠΕΠ)

Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΔΑ ΠΔΠ

Αίτηση απόκτησης Πιστοποιητικών ΠΕΑ ΠΕΠ

Εξέταση συνδρομής εχεγγύων προσωπικής αξιοπιστίας
(Απόφαση 3/505/3.4.2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας αναφορικά με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών»):
i. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, για γενική χρήση
ii. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη επιβολής κυρώσεων λόγω συνδρομής των αρνητικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 5 της απόφασης 3/505/3.4.2009 της Ε.Κ.
iii. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ασκήσεως πειθαρχικής ή ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 5 της απόφασης 3/505/3.4.2009 της Ε.Κ.

Δικαιολογητικά υπαγωγής στις μεταβατικές διατάξεις απόκτησης Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ)
(Υποβάλλονται στην Υπ. Εκπαίδευσης ΕΧΑΕ, Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα 104 42)
i. Αίτηση - Βεβαίωση για τη Χορήγηση από την ΕΤ.ΕΚ. Πιστοποιητικού Εκκαθαριστή Αξιών (ΠΕΑ)

Απόφαση 3 - (Δ.Σ. Χ.Α. 4.3.2010) Επαγγελματική Επάρκεια Μελών - Όροι και προϋποθέσεις πιστοποίησης

Απόφαση 4 - (Δ.Σ. ΕΤ.ΕΚ. 20/9/2010) - Επαγγελματική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήματος Αξιών και του Συστήματος Παραγώγων

Αναγνώριση Πιστοποιητικών για χορήγηση εξαίρεσης από τις εξετάσεις πιστοποίησης του Χ.Α.

Πίνακες Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών (Πιστοποιητικό ΠΔΑ), Διαπραγματευτών Παραγώγων (Πιστοποιητικό ΠΔΠ) Εκκαθαριστών Αξιών (ΠΕΑ) και Εκκαθαριστών Παραγώγων (ΠΕΠ)

Το Χ.Α. και η Ετ. Εκκαθάρισης Συναλλαγών δημοσιοποιούν τους πίνακες των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών (ΠΔΑ), Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων (ΠΔΠ), Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Αξιών (ΠΕΑ) και Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών Παραγώγων. Οι πίνακες που ακολουθούν περιλαμβάνουν τα πιστοποιημένα στελέχη κατ' αλφαβητική σειρά, την ειδικότητα και θα ανανεώνονται κατά τακτά διαστήματα.Εκδηλώσεις του Ομίλου ΕΧΑΕ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα


Μητρώο Εισηγητών


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης
Λεωφόρος Αθηνών 110,
Τ.Κ. 104-42 Αθήνα
e-mail: ATHEX_Certifications@helex.gr

Για κάθε διευκρίνιση παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τηλέφωνο:
Υπ. Εκπαίδευσης, τηλ: (+30) 210-33.66.971
Fax: (+30) 210-33.66.643


<<< Επιστροφή | Κορυφή