Αναζήτηση Εισηγμένης Εταιρίας: Αναζήτηση Συμβόλου Μετοχής: Αναζήτηση Μέλους:
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει μεταφερθεί στο νέο web site του Ομίλου www.athexgroup.gr. Από την Τετάρτη 15/1/2014 η παρούσα σελίδα και οι υπο-σελίδες του site http://www.ase.gr / http://www.athex.gr δεν θα ενημερώνονται πλέον με νέες πληροφορίες και δεδομένα. Οι σελίδες θα παραμείνουν προσωρινά διαθέσιμες για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο μας site. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στην διεύθυνση
Εισηγμένη Εταιρία Προφίλ Εταιρειών
Εισηγμένες Εταιρίες (Αλφαβητική Λίστα)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
Γενικά Στοιχεία | Ειδησεογραφία | Ημερολόγιο Γεγονότων | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών | Οικονομικές Καταστάσεις ΔΛΠ | Ετήσια Δελτία | Μερίσματα | Ταμειακές Ροές (ΕΛΠ) | Πρόσθετα Οικονομικά Στοιχεία (ΕΛΠ) | Εικόνα Μετοχής | Κλεισίματα 30 Ημερών
Γενικά Στοιχεία
Συγχώνευση / Διαγραφή 07/03/2013

Κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της εταιρίας ίσχυαν τα ακόλουθα:
Κωδικός Μετοχής στο ΟΑΣΗΣ:
[ Τιμές Κλεισίματος Τελευταίων 30 συνεδριάσεων ]
Συμμετοχή σε Δείκτες:
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Κοινού: Καρκαβέλια Παναγιώτα
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Μετόχων: Καρκαβέλια Παναγιώτα
Στοιχεία Εισηγμένης
Δραστηριότητα: Ίδρυση, λειτουργία, διεύθυνση και εκμετάλλευση τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σταθμού, παραγωγή προγραμμάτων για τις ανάγκες του σταθμού που λειτουργεί και κάθε συναφής με τα παραπάνω εργασίες και δραστηριότητες, με στόχο την πλουραλιστική και αντικειμενική ενημέρωση.
Έτος Ίδρυσης: 1990
Ημ/νία Εισαγωγής: 19/07/2000
Διοικητικό Συμβούλιο : ΓΚΟΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΜΕΛΟΣ), ΤΖΑΝΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΕΛΟΣ), ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΛΟΣ), ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ (ΜΕΛΟΣ)
Προσωπικό: 701
Διεύθυνση: ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-38
Ταχ Κωδ:12132
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Τηλέφωνο: (210)-5707000
Telefax: (210)-5707070
Web: http://www.alter.gr
Email: ir@alter.gr
Ενημερωτικά Δελτία: Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Ελεύθερη Τηλεόραση Α Ε." προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26-2-2010 κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3016/2002 και 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α. για αύξηση μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.